Green Folk

De gebouwen van Muziekcentrum en Festival Dranouter kregen recent een groene make-over. Met de steun van de provincie West-Vlaanderen is de infrastructuur duurzaam aangepakt. Meest opvallende investeringen zijn de installatie van 90 zonnepanelen en de plaatsing van openbare, elektrische laadinfrastructuur voor auto’s en fietsen.

 

Dranoeter vzw, de organisator van Festival Dranouter, staat al langer bekend voor duurzaam organiseren en wilde dat samen met het Muziekcentrum ook doortrekken naar de jaarwerking. De kantoren van de festivalorganisatie bevinden zich in hetzelfde gebouw als Muziekcentrum Dranouter. Hier huizen alle aspecten van de werking: de concertzaal, het eetcafé, de nieuwe indoorattractie ‘De Klankmakerij’ en de eerder vermelde kantoren. De gebouwen voldeden niet meer aan de hedendaagse normen qua duurzaam beheer en een grondige aanpak drong zich op.

In eerste plaats werd een volledige analyse gemaakt van de infrastructuur onder impuls van het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen. Toen in 2019 de Provincie West-Vlaanderen een project opstartte om verenigingen en gemeenten te ondersteunen bij het reduceren van hun CO2-uitstoot, opende dat de mogelijkheid voor vzw Dranoeter om effectief aan de slag te gaan met enkele duurzame ingrepen aan de infrastructuur.

De vzw’s speelden al langer met het idee om hun infrastructuur energiezuiniger te maken en dienden enkele jaren terug een aanvraag in bij de Provincie om de plannen mogelijk te maken. Met die ondersteuning werd de voorbije jaren ingezet op extra isolatie, van daken en spouwmuren, en werd zoveel mogelijk verlichting omgezet naar LED. Extra regenwaterputten zorgen voor maximaal gebruik van regenwater voor alle sanitair. Ook werd de verwarmingsinstallatie energie-efficiënter. Maar de meest in het oog springende investering kwam met het plaatsen van de 90 zonnepanelen. Deze hebben een vermogen van 30.000kWh waarmee we in een zonnig jaar zowat de helft van onze jaarlijkse energienood van de volledige infrastructuur kunnen opvangen.

Tenslotte werden er ook laadfaciliteiten geplaatst voor elektrische wagens en fietsen die voortaan voor iedereen toegankelijk zijn. Op gelijk welk moment is het mogelijk om vier wagens op te laden met ter plaatste geproduceerde groene stroom, door de twee snelladers en twee klassieke laders. Ook elektrische fietsen kunnen ter plaatse opgeladen worden. Niet enkel bezoekers van het eetcafé, het Muziekcentrum of van Festival Dranouter kunnen hier terecht, maar ook toeristen, bewoners of toevallige passanten. Op die manier kan iedereen meegenieten van de investeringen!

"Met het provinciebestuur ondersteunen we lokale besturen en verenigingen die op een innovatieve manier werk maken van de o-zo-noodzakelijke energietransitie. De inspanningen van vzw Dranoeter passen perfect binnen dit plaatje. Het stemt me bijzonder tevreden dat deze organisatie haar eerdere inspanningen rond duurzaamheid consequent doortrekt naar de elektrificatie van hun werking", vertelt gedeputeerde voor milieu en klimaat Jurgen Vanlerberghe. 
logo provincie West-Vlaanderen

laadpalen

laadpalen