Cupido

CUPIDO
Culture Power: Inspire to Develop Rural Areas

Cupido startte op 1 september 2018 en wordt medegefinancierd door het Noordzeegebiedprogramma 2014-2020.

Het partnerschap Cupido heeft 14 partners uit 7 regio's in 6 landen rond de Noordzee. Allemaal in regio's met een vergrijzende bevolking, zowel door verstedelijking als door veranderende demografie, en met gemeenten die moeite hebben om een ​​basisniveau van diensten en gemeenschappelijke functies te behouden. De nieuwe aanpak is om cultuur te stimuleren als motor voor het lokale en regionale ontwikkelingsbeleid en om het potentieel ervan te verkennen. In de context van CUPIDO omvat 'cultuur' zowel culturele activiteiten (kunst, dans, muziek) als cultureel erfgoed.

Ontwikkelen van zakelijke kansen in cultuursector

De algemene doelstelling van het project is het ontwikkelen van nieuwe zakelijke kansen in de sector cultureel en cultureel erfgoed rond de Noordzee. Daarnaast wil het project de economische positie, het concurrentievermogen en de sociale cohesie van lokale plattelandsgemeenschappen versterken in gebieden met een krimpende bevolking.

Het project wil een levensvatbare en duurzame toekomstige economie versterken, gebaseerd op de sociaal-historische rol en kernkwaliteiten en waarden van de betrokken regio's, steden en lokale gemeenschappen.

Kennis & expertise delen

CUPIDO gaat vooral over de commercialisering van de culturele sector die bijdraagt ​​aan het creëren van levendige, duurzame landelijke gemeenten / gemeenschappen die mensen aantrekken om te wonen, werken en genieten van het leven.

Het project biedt zijn partners de mogelijkheid om gezamenlijk middelen, kennis en expertise te delen om de culturele sector te commercialiseren. Het geeft inzicht in nieuwe bedrijfsbenaderingen, stimuleert de ontwikkeling van producten en diensten en streeft naar gemiddeld vijf nieuwe start-ups per gebied en ondersteuning van bestaande MKB-bedrijven.

Maak kennis met de 14 partners

Meer info over de deelnemende partners vind je door hieronder op hun naam te klikken.

 

Volg CUPIDO op sociale media met de hashtag #cupidoNSR

interreg

 

cupido

 

Cupido